• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
 

 

Członkowie Chóru to amatorzy, pasjonaci muzyki, w większości mieszkańcy Gminy Cewice, a także gmin sąsiadujących. Chór liczy 28 członków. W swoim repertuarze posiada piosenki patriotyczne, biesiadne i przeboje operetkowe. Podczas koncertów chórowi towarzyszy Orkiestra Symfoników Gdańskich.

 

Chór Gminy Cewice

Bulman Jadwiga - Bukowina

Cyman Andrzej - Bukowina

Cyman Jan - Bukowina

Cyman Justyna - Bukowina

Cyman Katarzyna - Bukowina

Czaja Magdalena - Skrzeszewo

Czaja Maria - Bukowina

Garski Arkadiusz - Bukowina

Garska Bożena - Bukowina

Grabińska Weronika - Nożynko

Kostuch Anna - Bukowina

Klamrowski Edward - Bukowina

Lewicka Mirosława - Bukowina

Lejk Danuta - Załakowo

Lejk Bartłomiej - Załakowo

Lejk Mirosław - Załakowo

Lejk Franciszek - Załakowo

Mazurek Jadwiga - Cewice

Płotka Barbara - Załakowo

Reglińska Alicja - Pszczółki

Szczypiorski Michał - Sierakowice

Szczypiorska Zofia - Pszczółki

Szymikowska Bożena - Bukowina

Szymikowska Alicja - Bukowina

Szyca Mariola - Bukowina

Szyca Arkadiusz - Bukowina

Świerczyńska Małgorzata - Nożynko

Świerczyńska Alicja - Nożynko

Wesołowska Danuta - Sierakowice

Wiśniewska Dorota - Cewice